portretter.no

“Jeg har slåss...”

«Jeg har slåss mesteparten av livet.»

«Jeg har slåss mesteparten av livet.»

Alia, Alisha, Naila, Nesreen, Sara, Sofie og Yasmeen forteller.
Sju kvinners opprør mot tvangsekteskap.
Alia, Alisha, Naila, Nesreen, Sara, Sofie og Yasmeen forteller.

Denne utstillingen gir et blikk inn i noen familier hvor foreldre bestemmer barnas ekteskapspartner mot deres vilje. Gjennom historiene vil KILDEN spre kunnskap om det som skjer og synliggjøre kvinner som slåss mot tvangsekteskap.

De sju kvinnene vi møter er opprørere som har nekta å bøye seg for dem som vil dirigere livene deres. Ved å fortelle om opplevelsene sine, håper de å bevisstgjøre andre og bidra til forandring. ”Folk må få høre hva som foregår. Om folk ikke snakker, og later som om dette ikke skjer, kommer ingenting til å forandre seg”, sier Sara.

Sara og Alia, Yasmeen, Alisha, Sofie, Nasreen og Naila er unge, danske kvinner med innvandrerbakgrunn. Familiene deres kommer fra Afrika, Midt-Østen og Sør-Asia. Sterke krefter i slekta krever at barna følger tradisjonene fra foreldrenes hjemland, særlig de unge kvinnene er under hardt press. Noen av dem har slektninger i utlandet som vil ha hjelp til å emigrere, og mener de blir behandla som en billett til Europa. I tillegg forteller flere at de ikke føler seg inkludert som fullverdige mennesker i det danske samfunnet.

Alle sju ble intervjua mens de bodde på krisesentre etter å ha rømt fra familien sin. Mange spørsmål har kvinnene ennå ikke svar på, og intervjuene bærer preg av det. Det er dramatisk å forlate familien sin, og valget blir enda vanskeligere når storsamfunnet ikke oppleves som et vennlig sted. Kvinnene rives mellom ønsket om å stå på egne bein, og kjærlighet og lojalitet til slekta, fellesskapet de har vært en del av. Det er hardt å vende ryggen til mennesker som har risikert alt for å redde deg fra krig og forfølgelse, slik flere av foreldrene har gjort. Ofte kjenner kvinnene ansvar for yngre søsken de kvier seg for å forlate. Flere er i tvil om hva slags forhold de vil ha til familien i framtida, og diskusjonen de har med seg sjøl kommer fram i historiene. ”Jeg savner familien min, men samtidig er det så mye jeg tviler på”, sier Sofie.

Alle har allierte innen familien, nære slektninger som støtter det de har gjort. Den ene broren til Sara har vært på hennes side hele tida, og stemora til Nesreen legger på røret og later som om det er noe feil med telefonen når slektninger i utlandet ringer for å snakke om ekteskap.

Vi håper historiene bidrar til å synliggjøre styrken og motet til hver og en av disse kvinnene og gjør det vanskeligere å snakke om dem og familiene deres som ei ensarta og lik gruppe mennesker.

Om prosjektet

De opprinnelige intervjuene av de sju kvinnene i denne nettpresentasjonen ble gjort av cand. polit. Rachel Eapen Paul med økonomisk støtte fra en privat stiftelse i Danmark. Intervjuene var lengre og mer omfattende enn det som kommer fram her.

Unni Rustad på KILDEN Informasjonssenter for kjønnsforskning har redigert materialet slik at hver enkelt kvinnes livshistorie kommer tydeligere fram. I tillegg er historiene gjort anonyme for å beskytte kvinnene. Spørsmålene fra intervjueren er ikke tatt med.

Publisert: 13.08.2008
Kilden
© KILDEN. Spørsmål om opphavsrett rettes til KILDEN
Illustrasjonsfoto: www.colourbox.no