portretter.no

Kvinner i ROSA

Om prosjektet

Kvinner i ROSA er en nettutstilling om menneskehandel og prostitusjon. De elleve kvinnene som deltar, kommer fra ti forskjellige land. De forteller om familiene sine, om barndom og ungdom og hva som gjorde at de endte opp på krisesentre i Norge. Vi takker kvinnene som har bidratt - Eva, Monica, Nina, Aida, Hanna, Setare, Anne, Laila, Vera, Nadia og Mona.

Kvinnene var ute av prostitusjon og på krisesentre rundt om i landet da de fortalte om erfaringene sine. Alle hadde kontakt med ROSA-prosjektet som tilbyr beskyttelse og bistand til kvinner utsatt for menneskehandel.

Cand. polit. Rachel Eapen Paul og skribent Unni Rustad gjorde intervjuene. De ble tatt opp på bånd og skrevet ut i sin helhet. Deretter ble materialet redigert og anonymisert. Kvinnene har lest og godkjent sin egen historie slik den presenteres her. Ingen av bildene har tilknytning til dem det gjelder.

Kvinner i ROSA er en del av Krisesentersekretariatets prosjekt Kvinner i menneskehandelen. Helse og Rehabilitering har finansiert prosjektet som har vært et samarbeid mellom Krisesentersekretariatet, ROSA og KILDEN.

Rachel Eapen Paul og Lene Nilsen skrev rapporten Hjelpearbeidet til ofre for menneskehandel – en utfordring. Den er publisert av Krisesentersekretariatet og Helse og Rehabilitering i 2009. Rapporten finnes også på engelsk: Challenging the ad hoc Norwegian approach to eliminate trafficking in women. (Se vedlegg til høyre.)

Ei ressursgruppe har fulgt arbeidet og gitt råd underveis.

Takk til

  • Maya Brenna Nilsen, informasjonsansvarlig for ROSA-prosjektet
  • Tove Smaadahl, leder for Krisesentersekretariatet
  • Solveig Dahl, psykiater
  • Nina Kristiansen, ansvarlig redaktør for forskning.no
  • Ragnhild Hennum, professor i rettsvitenskap

 

Finansiering

Dette prosjektet er finansiert med Extra-midler fra Helse og Rehabilitering.

Krisesentersekretariatet er hovedansvarlig for prosjektet.

Samarbeidspartnere

 

 
 

 

Publisert: 09.12.2008
Kilden
© KILDEN. Spørsmål om opphavsrett rettes til KILDEN
Illustrasjonsfoto: www.colourbox.no