portretter.no

Pionérerfaringer

4. Hvordan lager vi en arbeidsplass og et arbeidsliv som er bra for alle?

Inger: Jeg trur ikke det er noen oppskrift på det. Det er forskjell fra arbeidsplass til arbeidsplass. Det handler om å bli sett.

Ellen: Verksmesteren på et bilverksted, en pakistaner, sendte en mail til skolen vår for noen år sida om at han gjerne skulle ansatt jenter. Han ville ikke ha én, han ville ha mange, for han ville ikke ha minoriteter. Så nå har han fem. Pluss fem-seks innvandrergutter, og noen som trenger litt tilrettelegging, pluss fem-seks erfarne folk. Det er en måte å gjøre det på. En av gutta der fortalte oss at de hadde vært med på antimobbekurs, og etter det slutta de helt å strippe og spyle lærlingene. Jeg tenker at det er noe med å gå inn i relasjonene mellom folk på arbeidsplassen, og tørre å ta utfordringene. Verkstedet fikk Fagopplæringsprisen i Oslo kommune i 2009.
Toyota er spesiell. De har gitt ut tjukke bøker om hvordan alt skal gjøres på Toyota. Sånn skal vi jobbe, sånn skal vi tenke, alle som jobber der får greie på nøyaktig hva som forventes av dem.

Inger: Det som er viktig er at det er en arbeidsleder som ser ungdommen.

Ellen: Verksmesteren og kundemottakeren på det Toyotaverkstedet jobber gratis en kveld i uka hvor de driver med ekstraopplæring av lærlingene.

Anita: Hva slags tiltak på arbeidsplassene fungerer best?

Ellen: Vi intervjua jenter som var fornøyde for å finne svaret på det. Vi kom for eksempel til et sted der det var en aktiv fagforening, og da tenkte vi: ’Her er en aktiv fagforening, her funker det. Det er nok det som skal til’. Så kom vi til neste sted. Der var det ingen fagorganiserte, men jentene trivdes kjempebra. Ei av jentene var leder av fotballaget, så vi tenkte’ idrettslag, ja, det er løsninga’. Etter hvert fant vi ut at det ikke en sak som er avgjørende, men at det er liv i systemet. Og at det blir stimulert enten av fagforeninga eller av ledelsen eller av bra og aktive folk på jobben.

Lone: Noen må sørge for at ikke brøleapene, de som herser med andre, får lov å holde på som de vil.

Ellen: Ja, konstruktive folk må styre, det er viktig.

Inger: Og ledelsen må ta ansvar og se folk som ressurs. De må stoppe folk som trakasserer og skaper et dårlig arbeidsmiljø. Dette er jo elementært, men spesielt viktig når du har en minoritet med folk som er veldig synlige.

Fra diskusjonen, Thove (Foto: Anita Haslie).Fra diskusjonen, Thove (Foto: Anita Haslie).

Randi: Noe som også kan skape et godt arbeidsmiljø, er at du har en ledelse som er såpass ugrei at de som jobber der, holder sammen!

Ellen: Hvis du har gode, uformelle ledere eller bra fagforening kan det funke, men hvis du får et hakkekyllingmiljø i en sånn situasjon, er det minoriteten som blir hakkekyllinger.

Inger: Det beste er at ledelsen tar ansvar. Ta bedriftslederen i Porsgrunn hvor de har fire kvinnelige elektrikere. ’Jeg gjør ingenting spesielt’, sa han, men det er klart han gjør mye. Først ordner han opp med alle tingene de jentene gjerne vil ha gjort, og så gir han dem oppgaver sånn at de får jobba i lag. Det står i arbeidsmiljøloven hva som skal gjøres, sa han.

Lone: Jeg må fortelle om datteren min som ville ta arbeidsuka si som feier. Hun gikk til feiermester Haveland i Bærum. Han hadde fått likestillingspris av kommunen fordi han har kvinnelige feiere, og skjønte ingenting. ’Først sier myndighetene at vi skal drive med likestilling og ansette jenter, og så får en pris for å gjøre som de sier!’, sa han. Heidi fikk bli med den kvinnelige feieren den uka. Det var viktig, og hun gikk tilbake til den bedriften etter videregående, og jobba der et halvt år.

Thove: I motsetning til å bli plassert én på hvert skift.

Lone: Ja, eller i motsetning til å bli plassert sammen med den tøffeste mannen, ikke sant.

Randi: Jeg har jo opplevd at vi har hatt muslimer ansatt, og så ble det servert svin. Det gjentok seg to ganger. De som hadde bestemt menyen var like forbausa begge gangene, da ble det slutt. En skulle jo tru at det ble slutt etter første gang, at man ikke trengte si ifra, men nei. ’Oj, er han fortsatt muslim…?!’

5. Gi råd til ungdom, yrkesveiledere, og arbeidsministeren.

Publisert: 18.05.2010
Kilden
© KILDEN. Spørsmål om opphavsrett rettes til KILDEN
Illustrasjonsfoto: www.colourbox.no