portretter.no

Pionérerfaringer

Om prosjektet

Utgangspunktet for Pionererfaringer er historiene til seks kvinner som tok yrkesfag i 1970-åra og ble tømrer, bussmekaniker, elektromontør, prosesstekniker, lokfører og snekker. De forteller om glede og stolthet ved å takle utfordringer kvinner sjelden får, og også om problemer og diskriminering.  Alle ble aktive i KIM – Kvinner i Mannsyrker - gruppa hvor de diskuterte egne erfaringer og drev informasjonsarbeid om utradisjonelle yrkesvalg.

Fire av kvinnene møtes igjen i januar 2010. Ellen, Thove og Lone har skifta jobb, men er fremdeles opptatt av ungdom, yrkesvalg og det kjønnsdelte arbeidsmarkedet. Randi er fortsatt elektromontør. Inger Vagle er elektriker og lærer, og i 2003 skrev hun og Ellen boka En av gutta? Skole- og bedriftsutvikling for å gjøre guttedominerte håndverksfag attraktive for jenter. I Er historiene bare gamle minner? diskuterer disse fem hvordan historiene fra 1970-tallet fremdeles er aktuelle. De snakker om hva som skaper yrkesstolthet og lykkelige øyeblikk i jobben, og gir gode råd til skoleledere, ungdom og arbeidsministeren.

Bente Volder og Karin Henden har lang erfaring som lærere og rådgivere. De blir intervjua i Jenter til helse- og sosial, gutta til maskin og mek. – eller? Karin arbeider i Oslo, og Bente i Møre og Romsdal hvor de har flere tiltak for å vise ungdom utradisjonelle yrkesmuligheter.

Det KIM-kvinnene opplevde av problemer og diskriminering i 1970-åra er ikke bare fortellinger om ei tilbakelagt historie. Herskerteknikkene de ble utsatt for er i bruk på arbeidsplasser, skoler, og i storsamfunnet i dagens Norge.  Norsk Sykepleierforbund engasjerte en forsker for å finne ut hvordan sykepleiere med annen hudfarge og språklig bakgrunn ble behandla av kolleger og ledere. I Herskerteknikker og hverdagslig diskriminering presenteres utdrag av rapporten, dagligdagse eksempler på diskriminering og utestenging.  Historiene fra 2000-tallet har mange likheter med det KIM-kvinnene forteller fra mannsarbeidsplassene tredve år før.

Skal jenter trives på arbeidsplasser og skoler, må seksuell trakassering avsløres og bekjempes. Hannah Helseth var med på kampanja ”!Sett grenser”. Hun var på skoler og i ungdomsklubber for å diskutere hvorfor jenter kalles horer, og hvor unge synes grensene skal gå for klåing. I ”Rekk opp handa om du er imot å kalle jenter horer”, forteller hun om hva som kan gjøres mot seksuell trakassering, og refererer fra diskusjonene med unge gutter og jenter.

Hvis vi vil gjøre jobben vår maksimalt bra, må vi lære å inkludere. Har vi det som mål, blir arbeidsplassene, skolene og samfunnet et sted hvor mange slags mennesker kan trives og yte sitt beste. Det mener Claus Jervell. Han var tillitsvalgt i Hotell- og Restaurantarbeiderforbundet, en fagforening med få medlemmer og liten innflytelse. Sammen med kollegaene sine begynte han å rekruttere de potensielle medlemmene – ufaglærte folk som for det meste kom fra Asia. I Hvorfor skal vi inkludere? Hvordan?, forteller han om arbeidet og hva han lærte underveis.  Claus gir konkrete råd som kan brukes til å inkludere menn på kvinnearbeidsplasser, kvinner på mannsarbeidsplasser, homser i et heteromiljø, osv. osv.

Vil du lese mer? Gjøre noe? Finne nye kontakter? inneholder lenker til rapporter, organisasjoner, nettverk osv. som er opptatt av ungdom og yrkesvalg, det kjønnsdelte arbeidsmarkedet, og hvordan skape inkludering og mangfold. 

Stor TAKK til:

Ellen Møller, Lone Lønne Christiansen, Kari-Sofie Jenssen, Thove Marie Johansen, Guri Breien og Randi Solberg som fortalte historiene sine

Inger Vagle, elektriker og lærer som ble med på diskusjonen om situasjonen i dag

Bente Volder og Karin Henden, rådgivere og lærere

Tone Danielsen, sosialantropolog og Line Orlund fra Norsk Sykepleierforbund

Hannah Helseth, sosiolog og forfatter

Claus Jervell, tidligere fagforeningsaktivist

Jamil Syed fra ”Bo sammen”-prosjektet

Merete Bækkevold og Birgit Leirvik, Utdanningsdirektoratet har vært interesserte diskusjonspartnere underveis. Ansatte i samfunnsavdelingen på LDO kom med entusiastiske innspill. Takk!

Takk til Fritt Ord, Utdanningsdirektoratet, og Arbeidsdepartementet, El & IT-forbundet, og LO som har finansiert arbeidet.

Stine Bøe på KILDEN Informasjonssenter for kjønnsforskning har gjort den tekniske delen av jobben med uvurderlig støtte fra kollega Heidi Elisabeth Sandnes. Maria Grönroos har vært viktig diskusjonspartner i arbeidet med prosjektet, og alle på KILDEN har velvillig lest korrektur og kommet med gode forslag. Anita Haslie leda samtalen med de fem kvinnene om dagens situasjon, og skrev ut den endelige versjonen. Unni Rustad har vært prosjektleder.

TAKK

til Fritt Ord, Utdanningsdirektoratet, og Arbeidsdepartementet, El & IT-forbundet, og LO som har finansiert arbeidet.

Publisert: 18.05.2010
Kilden
© KILDEN. Spørsmål om opphavsrett rettes til KILDEN
Illustrasjonsfoto: www.colourbox.no