portretter.no

Uhørte stemmer

Angrep på fredsbevegelsen

Forsvarsforeningen blad ”Norges Forsvar” kom ofte med hatske angrep på fredsbevegelsen. De nådde mange med meningene sine, blant annet fikk alle videregående skoler i landet tilsendt bladet gratis. Noen sitater fra bladet:

Om Eva Nordland

(en av de mest kjente lederne for fredsbevegelsen):

«….for hennes kaliber spiller det ingen rolle om hun danser som første Nikke-dukke i Sovjets 'Fredsballett' – bare hun får danse! Bak henne danser skyggene av forræderne, de feige, de redde, hvis eneste mål her i livet er å nå en middels pensjonsalder ….de bereder Vesten de totale mørke, de er en av piskesnertene i Sovjets nihalede svøpe!» (Audvin Leif Linde)

Om Eva Nordland og Tulle Elster da de ga ut ”Fredsrøtter: En håndbok i fredsarbeid”:

«Dette er en ekkel bok….et nytt signal til Kreml om at Sovjets opprustning er i ferd med å gi de ønskede politiske gevinster….Det er jo nærliggende å anta at vår tids fredshvite tåkefyrstinner tror på det som står i denne boken.» (John Berg)

Om fredsbevegelsen generelt:

[De åpent radikale] er «bare nødvendige stormtropper og avledende skuebrød. Kjedesystemet består av foruten forlederne av agentene, av de utette som stimulert og beskyttet av forlederne, lekker viktige opplysninger til termittene. Termittene sprer viktige opplysninger via maggotene. Som siste ledd i kjeden kommer de passive, alle vi som lar oss rive med og/eller ikke orker protestere mer. .…De har liten forståelse for hemmelig etterretning med telefonavlytting og alt som kontraspionasje fører med seg.» (Carl Wilhelm Sem-Jacobsen, overlege på Gaustad, 1982)

(Ida Lou Larsen skrev om Forsvarsforeningens angrep på fredsbevegelsen i Sirene nr. 3, 1983. Sitatene ovenfor er fra hennes artikkel.)

Både Aftenposten og VG skrev at «…..fredsbevegelsen (mottar) årlig mellom 21 og 28 milliarder kroner fra Sovjet.»

Publisert: 26.02.2008
Kilden
© KILDEN. Spørsmål om opphavsrett rettes til KILDEN
Illustrasjonsfoto: www.colourbox.no