portretter.no

Uhørte stemmer

Brev til Mødrehygienekontoret

I 1931 ga styret for Mødrehygienekontoret i Oslo ut en liten bok med brev fra kvinner som bønnfalte om hjelp til abort. Fordi abort var ulovlig og straffbart ifølge § 245, kunne ikke Mødrehygienekontoret hjelpe noen av dem. «Man må gjøre sitt hjerte til sten for daglig å utholde all den sorg og skuffelse som blir følgen», skriver de.

Her er noen av brevene:

«Jeg tillater meg herved at henvende mig til Dem angående et vigtigt spørgsmål. Jeg er 3 måneder på veien og ber Dem om mulig hjælp. Jeg er 38 år, er nu den 13de gangen jeg er i den stilling. Håber De forstår min fortvilelse da det nu blir den 3dje sommer jeg går slig og jeg tænker nat og dag, så jeg har følelse av å miste forstanden. Har henvændt mig til læge her og han vet jo jeg lider av asma og bruker medesin for den syke men han næktet å hjelpe. Jeg er kun en arbeiderhustru og kan ikke love store pengesummer, men skal sende Dem det De forlanger da jeg har læst og følt med i politiken og forstår at De arbeider for en bedre fremtid for arbeiderklassens hustruer».

«Jeg får driste mig til å skrive til Dere, ennskjønt jeg helst vilde slippe, men det er ingen anden råd, skjønner jeg og da får det gå som det vil.
        Jeg er 23 år gammel og forlovet med en pen ung 19 års pike og det er på hendes anmodning jeg skriver dette brev.  Vi er dessværre begge fattige, og nu fornylig er jeg blitt arbeidsløs og min forlovede tjener ikke stort, hun tjener på landet. Det er således ikke lyse utsikter for nogen av os. Og nu er vi blit viss på at det blir enda værre. Min forlovede er blit frugtsommelig. Sålænge jeg ikke kan få igjen noen post ser jeg ikke noen utvei for os til ekteskap, og vi er begge fortvilet til døden. Jeg er mest ræd for hende, hun sier både det ene og det andre, og skulde jeg miste hende blir jeg vanvittig. Jeg er ingen tilhænger av fosterfordrivelse, men av alle onder får man vælge det minste. Og jeg ved ingen udvei lenger.  Hadde jeg bare fåt igjen plass skulde vi nok ha greid os, men å få et barn utenfor ekteskap, den skam og vanære kan vi ikke greie. Det er nu 2 måneder gåt, altså er der igjen 7. Kjære Dem, tror dere det er noen råd og hindre dette svangerskap eller finnes der nogen utvei? Kjære, hjelp to fortvivlede mennesker og redd os fra ulykke og fordervelse.
       
Svar mig snarest og hjælp to ulykkelige unge mennesker som har syndet i kjælighet og nu er prisgitt nød og elendighet».

«Jeg må betro mig til Dem. – Jeg har to små barn med bare 13 måneders mellemrum – og var nu blit ca. 8 uker på vei. Jeg var anbefalet av en veninde at bruke en tynd gummislange. I fortvilelse over at sætte flere barn i fatigdomen benytter jeg så den og blev forfærdelig svimmel og har holdt sengen en uke men blødningene fortsætter og vil ikke stanse. Jeg tænkte derfor at spørge Dem om et råd til at stanse blodet. Jeg trodde slangen var helt ufarlig, hvilket det blev mig fortalt at den var. Hadde vi nok til utkomme og ikke som vi nu er plaget av arbeidsløshet hadde jeg heller ikke gjort noget sådant».

«De må prøve at række en ulykkelig en hjælpende hånd. Min kone vil ta så at sige hvilken som helst risiko bare hun kan bli hjulpet denne gangen. Hvis ingen råd kan fåes er jeg ræd hun vil ta ind en eller annen gift, som kanskje vil skade hende for livet. Hvorfor skal det være så vanskelig for de mindre bemidlede til at få hjælp i slike tilfælder. Det hænder jo ofte at slike som har penger nok og som kan komme bort i svangerskap som de vilde undgåt, så reiser de bare bort en tur og ligger der nogle dage og kommer så tilbake fri for alle plager.
        Nægt os ikke hjælp, det ber jeg om.»

Ingen av dem fikk hjelp.

Utdrag fra noen dommer i forsterfordrivelsessaker:

Juni 1927:

En 29 år gammel mann ble dømt til ett års fengsel etter § 245. I Maribogaten 12 i Oslo og om bord på lekter nr. 21 hadde han flere ganger «ført et kateter ind i pikens kjønsdele, hvorefter piken aborterte og derefter døde den 23. februar 1927 på grund av opstått infektion. Ved straffens bestemmelse er i skjærpende retning tat hensyn til at forbrydelsen har medført den frugtsommelige kvindens død, og at tiltaltes hovedsagelige motiv antages at ha været at skaffe sig selv en pengefordel.»

April 1928:

En 43 år gammel kvinne ble dømt til ett og et halvt års fengsel for fosterfordrivelse på to andre kvinner. Den ene døde og saken kom opp. Om straffeutmålingen sa retten: «Ved straffens bestemmelser er i skjerpende retning lagt vekt på at forbrytelsen må antas at ha medført den frugtsommelige pikes død, at hun har handlet for vinnings skyld, og er kommet i forbindelse med vedkommende gjennom avertissement.»
        Kvinnen som overlevde ble også dømt. Men hun slapp med et halvt års betinget fengsel for «hun på ny er frugtsommelig med en mand som hun snart skal gifte sig med.»

Kilde: Ellen Aanesen: Ikke send meg til en «kone», doktor. Fra 3 års fengsel til selvbestemt abort. (Oktober Forlag 1981)

Eksterne lenker

Ikke send meg til en «kone», doktor!

(kampdager.no)

Publisert: 26.02.2008
Kilden
© KILDEN. Spørsmål om opphavsrett rettes til KILDEN
Illustrasjonsfoto: www.colourbox.no