portretter.no

Uhørte stemmer

Om Uhørte stemmer

Gjennom Uhørte stemmer vil KILDEN formidle livshistorier som hver på sin måte synliggjør lite kjent kvinnehistorie. De ni kvinnene du kan lese om her er født mellom 1914 og 1939. De kjenner Norge fra en annen side enn den som omtales i historiebøkene, og erfaringene deres utfordrer og utvider bildet av fortida.

Livshistorier

Kvinnene i Uhørte stemmer er mennesker med drømmer om en annen verden, og en sterk overbevisning om at hver og en må gjøre sitt for å nå målet.

De forteller om å risikere livet i motstandskampen under krigen, om arbeidet for kvinners rettigheter, for fred og drømmen om et annet samfunn. De fleste er blitt utsatt for overvåking, og ideene deres er blitt forakta i det offisielle nyhetsbildet. Men noen av forslagene og ideene de kom med, er for lengst satt ut i livet og godtatt av et stort flertall.

KILDEN håper Uhørte stemmer vil bidra til at yngre generasjoner får ny kunnskap, og blir inspirert til å finne ut mer.

Takk!

De ni kvinnene ble intervjua i 2006 av prosjektmedarbeider Unni Rustad. Kvinnene har gitt tillatelse til å bruke bilder og annet materiale. Vi takker dem for at de stilte opp.

Stor takk til Fritt Ord og Stiftelsen Ruth og Ronald Møller Larsen som har gjort det økonomisk mulig å gjennomføre intervjuprosjektet og lage nettutstillingen!

Takk også til Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek og Norsk Hjemmefrontmuseum for god hjelp med billedmateriale, og til alle som deltok med råd og kommentarer. Og takk til Nina Kristiansen, tidligere leder ved KILDEN, som gjorde prosjektet mulig, og til Cecilie Høigård, Kjersti Ericsson og Helene Langsether som har sittet i ressursgruppen for prosjektet.

Uhørte stemmer er en del av KILDENs nettutstilling portretter.no og portalen kvinnehistorie.no som har som mål om å øke tilgangen til kvinnehistorisk materiale. Gjennom økt kunnskap ønsker vi å bidra til mer forskning om kvinnehistorie og kvinners historier.

Ta kontakt!

KILDEN er ansvarlig for innholdet i utstillingene og kommende oppdateringer. Vi er takknemlige for forslag og tilbakemeldinger.

Har du spørsmål eller kommentarer vil vi gjerne at du tar kontakt med oss på e-post post@kilden.forskningsradet.no eller telefon 22 03 80 80.

Publisert: 26.02.2008
Kilden
© KILDEN. Spørsmål om opphavsrett rettes til KILDEN
Illustrasjonsfoto: www.colourbox.no