portretter.no

Om portretter.no

Her møter du mennesker som har historier å fortelle.

Med portretter.no vil KILDEN gi stemmer til de «stemmeløse» og nye innblikk i historien. Vi presenterer livshistorier som synliggjør viktige tema og spørsmål. Vi håper portretter.no kan bidra til mer interesse for, og forskning om de ulike livsløp og tematiske felt som blir presentert.

I Uhørte stemmer treffer du ni kvinner som snakker om motstandskamp under 2. verdenskrig, pionerarbeid for kvinners rettigheter og hvordan det var å gå motstrøms i etterkrigstidens Norge. I Jeg har slåss ... forteller sju unge kvinner om livene sine. Alle har rømt fra familiene sine på grunn av tvangsekteskap. Kvinner i ROSA inneholder elleve kvinners historie om oppvekst og familie, erfaringer fra prostitusjon og menneskehandel og håp for framtida. Pionérerfaringer forteller historiene til seks kvinner som tok utradisjonelle yrkesvalg i 1970-åra. De forteller om gleden ved å finne et yrke de trivdes i, om erfaringene med å være i et lite mindretall på jobben, og diskuterer hvordan erfaringene deres er relevante for situasjonen nå.

Publisert: 26.02.2008
Kilden
© KILDEN. Spørsmål om opphavsrett rettes til KILDEN
Illustrasjonsfoto: www.colourbox.no