Her møter du mennesker som har historier å fortelle.

Med portretter.no vil vi gi stemmer til de «stemmeløse» og nye innblikk i historien. Vi presenterer någre livshistorier som synliggjør viktige tema og spørsmål. Vi håper portretter.no kan bidra til mer interesse for, og forskning om de ulike livsløp og tematiske felt som blir presentert.

Uhørte stemmer treffer du ni kvinner som snakker om motstandskamp under 2. verdenskrig, pionerarbeid for kvinners rettigheter og hvordan det var å gå motstrøms i etterkrigstidens Norge.